Yönetim Stratejimiz

Çalışmalarımızın ve eğitimlerimizin ortak amacı;  

 • Sevgi diliyle ve şefkatli bir ortamda yetişen bireylerin sayısını artırmak,  
 • Toplum yapısını, sağlıklı bağ kurabilen güçlü ailelere dönüştürebilmek,  
 • Kamuoyunu, toplumsal değerlerle çocuk hakları bilincine ve küresel barış farkındalığına ulaştırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak.

Bireyin olumlu dönüşümünü sağlayan, iyi olma halini cesaretlendiren,  şiddet önleyici ortamlar oluşturmak

 • Türkiye’de hedef grupların faaliyetlerimize erişimini sağlayacak sürdürülebilir  çatı konumunda bir yapı geliştirmek
  • Uygulayıcı/eğitimci ağı
  • Kaynak yaratma
  • İşbirlikleri, iş ortaklıkları ve araştırmalar geliştirmek
 • Ülke çapında etki yaratabilecek ölçeğe ulaşmak
  • Referans noktası olmak
  • Kanaat önderi olmak
 • Vazgeçmeyeceğimiz Duygumuz – ŞEFKAT
 • Yöntemimiz – POZİTİF İLETİŞİM
 • Kuralımız – İNSAN VE ÇOCUK HAKLARINA ODAKLILIK
 • Beklediğimiz Sonuç – DÖNÜŞÜM
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Kişilik haklarına saygı
 • Dayanışma
 • Dönüşüm odaklılık
 • Pozitif iletişim
 • Kapsayıcılık
 • İnsan ve çocuk hakları esası
 • Sürekli gelişim

Sayılarla Biz