Yönetim Stratejimiz

 • Toplumu bilinçlendirme yoluyla şiddetten arındırmak
 • Yaşamın erken dönemlerinden başlayarak, sevgi ve şefkat dolu bir ortamda, farkındalıkla yetişen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum inşasına katkıda bulunmak

Bireyin olumlu dönüşümünü sağlayan, iyi olma halini cesaretlendiren,  şiddet önleyici ortamlar oluşturmak

 • Türkiye’de hedef grupların faaliyetlerimize erişimini sağlayacak sürdürülebilir  çatı konumunda bir yapı geliştirmek
  • Uygulayıcı/eğitimci ağı
  • Kaynak yaratma
  • İşbirlikleri, iş ortaklıkları ve araştırmalar geliştirmek
 • Ülke çapında etki yaratabilecek ölçeğe ulaşmak
  • Referans noktası olmak
  • Kanaat önderi olmak
 • Vazgeçmeyeceğimiz Duygumuz – ŞEFKAT
 • Yöntemimiz – POZİTİF İLETİŞİM
 • Kuralımız – İNSAN VE ÇOCUK HAKLARINA ODAKLILIK
 • Beklediğimiz Sonuç – DÖNÜŞÜM
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Kişilik haklarına saygı
 • Dayanışma
 • Dönüşüm odaklılık
 • Pozitif iletişim
 • Kapsayıcılık
 • İnsan ve çocuk hakları esası
 • Sürekli gelişim

Sayılarla Biz