İlknur Karaca Avcı


Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nü 1994’de tamamlayıp uzman olarak başladığı bankacılık kariyerine 23 yılın sonunda 2017’de nokta koydu. Ardından çocuk ve gençlere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönünü çevirdi. Kuraldışı Eğitim Vakfı’na üye oldu, gönüllü olarak proje hazırlama çalışmalarına katıldı. Halen bu vakfın gönüllüsüdür. Acıbadem Üniversitesi’nde 3 yıl boyunca gençlere “Etkisel İletişim” dersleri verdi. Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği ve Eğitim Vakfı’nda “Proje ve Finansman Yöneticisi” olarak çalıştı, halen derneğin üyesi olup gönüllü olarak da destek vermektedir.