Dilek Erol

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans ve yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği, doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği programında tamamlamıştır. Erol, çocuk istismarı, çocuk hakları, erken çocukluk eğitimi konularında akademik ve alan çalışmaları yürütmektedir.